Карло Велики

Emperor Charlemagne Holding Sword

 

Франачки краљ Карло Велики, био је највећи владар Европе у вековима након пада Римског царства. Карло Велики (лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne) био је франачки краљ од 768, а од 800. први цар Франачког царства и први цар у западној Европи од пропасти Западног римског царства. Да ли је овај средњовековни владар био први прави Европљанин, варварин, просветитељ или освајач? Питања су на која овај документарни филм покушава да да одговор.