Закони и прописи

1. Законски оквир у образовању и васпитању

 

2. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

А) Календар образовно васпитног рада за школску 2014-2015. годину – основне школе

Б) Календар образовно васпитног рада за школску 2014-2015. годину – средње школе

 

3. Каталози одобрених уџбеника за школску 2014/2015. годину

 
 

Извор: Министарство просвете и науке