Материјали за наставу

Настава модерне историје југоисточне Европе

Настава модерне историје југоисточне Европе – додатни наставни материјали

Колико знамо, колико учимо о прошлости Балкана? To су нека од питања која су се постављала током последњих бурних 15 година. Решење је пронађено у новом приступу настави историје – у мултиперспективности. Циљ тог метода није да понуди једну и за све прихватљиву „истину“ о томе шта се у прошлости догодило, већ да ученицима понуди информацију о томе како су различити представници њиховог и суседних народа видели заједничку прошлост. Књиге посвећене Османском царству, нацијама и настанку националних држава, балканским ратовима и Другом светском рату засноване су на том методолошком и дидактичком принципу. Оне су резултат великог пројекта Центра за демократију и помирење у југоисточној Европи из Солуна у коме су учествовали историчари из свих држава региона. Нада свих оних који су у овом пројекту учествовали и који су га подржали је да ове збирке историјских извора могу помоћи наставницима да лакше примене савремене методе наставе историје, а ученицима да активним учењем свеобухватније упознају прошлост свог и суседних народа и да, у целини, допринесу рационалнијем схватању прошлости, па самим тим и реалнијем доживљавању проблема садашњости.

Из предговора уреднице српског издања серије, Дубравке Стојановић

Преузми: Османско царство

Преузми: Нације и државе у југоисточној Европи

Преузми: Балкански ратови

Преузми: Други светски рат

Извор: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe

 

ОБИЧНИ ЉУДИ У НЕОБИЧНОЈ ЗЕМЉИ

Свакодневни живот у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији 1945-1990. Југославија између истока и запада

Приручник „Обични људи у необичној земљи – Југославија између истока и запада“ замишљен је као додатни материјал за наставу историје. Он садржи 20 радионица подељених у три тематске целине (Идеологија, Стандард и Популарна култура) и резултат је међународног пројекта у којега је било укључено 12 аутора из три државе (Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије), те бројни саветници с Института и Универзитета држава из пројекта, али и других држава Европе. Пројекат је водио Еуроклио.

Преузми: Обични људи у необичној земљи

Извор: EUROCLIO

 

Зборник радова програма „Дигитални час“

Зборник радова програма „Дигитални час 2 2011/2012“

Зборник радова конкурса “Дигитални час 2012/2013″

 

База знања Креативне школе