Ознаке

Прва група – Уједињене нације

ЗАДАТАК:
 
На основу наученог на претходним часовима, анализирај шематски приказ Организације Уједињених нација и одговори на питања:
 
1)    У чему су корени и потреба за оснивањем ОУН?
 
2)    Које су основне разлике између Друштва народа и ОУН?
 
3)    Који су основни циљеви ОУН?
 
4)    Наведи основне органе ОУН?
 
5)    Какав утицај имају сталне чланице Савета безбедности на доношење одлука УН?

УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка можете користити уџбеник и презентацију са првог часа, а можете и посетити интернет страницу Википедије (http://sr.wikipedia.org/wiki) за потребе израде задатка.

Друга група – УНИЦЕФ и УНЕСКO

ЗАДАТАК:

Истраживачки рад – истражите на интернету међународне организације УНИЦЕФ и УНЕСКО. Одговорите на поставена питања:

1)    У каквој су вези УНИЦЕФ и УНЕСКО са Уједињеним нацијама?
 
2)    Шта је УНИЦЕФ?
 
3)    Који су задаци УНИЦЕФ-а?
 
4)    Шта је УНЕСКО?
 
5)    Наведи места и објекте светске културне баштине на територији Србије?
 
УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка посетите интернет страницу Википедије (http://sr.wikipedia.org/wiki) на којој можете наћи основне информације потребне за израду задатка.

Ако желите да знате више:
 
http://www.unicef.org/serbia/
 
http://www.srbija.travel/kultura/unesco-liste/svetska-kulturna-bastina/
 
 

Трећа група – Хладни рат

ЗАДАТАК:

Анализирај карикатуре из периода хладног рата. Размисли на који начин аутори ових карикатура представљају хладноратовски конфликт. Одговори на питања:

1)    Опиши карикатуре које видиш?
 
2)    Шта је заједничко за ове две кариктуре? Какву шаљиву поруке носе?
 
3)    Које су основне одлике Хладног рата?
 
4)    Истажи на интернету. Сачини списак америчих и совјетских председника за време Хладног рата.

УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка посетите интернет страницу Википедије (http://sr.wikipedia.org/wiki). Можете пронаћи и неку другу карикатуру или анимацију која по вама најбоље осликава хладноратовски конфликт тако што ћете користити google претраживач слика (http://www.google.rs/imghp?hl=sr&tab=wi).

Четрвта група  – Блоковска подела

ЗАДАТАК:

Пред вама се налази карта Европе из периода после Другог светског рата. Ваш задатак је да наведете државе чланице НАТО пакта, државе чланице Варшавског пакта, неутралне државе и једну несврстану државу.

УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка можете посетити интернет страницу Википедије (http://sr.wikipedia.org/wiki), ако нисте сигурни којем блоку припада нека од држава.

Пета група – Деколонизација

ЗАДАТАК:

Посетите интернет страницу посвећену Махатми Гандију, оснивачу савремене Индије и борцу за слободу индијског народа од британских колонијалних завојевача. (http://sr.wikiquote.org/wiki/Махатма_Ганди) Прочитајте понуђене цитате и мисли Махатме Гандија. Изаберите 5 који вам се највише свиђају. Затим покушајте да те цитате доведете у везу са ратовима и сукобима из наше блиске историје (нпр. ратови на простору Југославије, рат у Авганистану). Размислите како би Ганди те сукобе решио, а затим своје мисли изнесите на папир.

Шеста група – Наука и техника

ЗАДАТАК:

Истраживачки рад – истражите на интернету сајтове везане за најзначајнија достигнућа из области науке, откриће свемира и развој информационих технологија.  Одговорите на постављена питања:

1)    Какав је утицај Хладни рат имао на развој истраживања свемира и сателитских технологија?
 
2)    Који се догађај узима за почетак свемирске трке између СССР и САД?
 
3)    Ко се сматра зачетником информатике, а ко првим програмером?
 
4)    Шта је интернет?
 
5)    Како је настао интернет?

УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка посетите интернет странице Википедије:
 
http://sr.wikipedia.org/wiki/Istorija_računara
 
http://sr.wikipedia.org/wiki/Svemirska_trka
 
http://sr.wikipedia.org/wiki/Internet

Седма група – Мода

ЗАДАТАК:

Погледајте кратак филм са youtube

Размислите и одговорите на поставена питања:

1)    У XX веку изглед жене се драстично мењао за период од 100 година. Шта је по твом мишљењу утицало на то?
2)    У ком периоду XX века би волео да живиш да си модни дизајнер?
3)    Да ли су промене модних трендова утицале на свакодневни живот XX века?
4)    Размисли какви модни трендови нас очекују у блиској будућности?

УПУТСТВО ЗА РАД:

Приликом израде задатка можете претраживати и друге интернет сајтове везане за област моде. Пошто је текст филма који сте одгледали на енглеском језику, потражите помоћ наставника да би вам објаснио значење појединих речи.