Ознаке

,

Свакодневни живот – живот обичног човека, његове породице, посматрано у разним периодима прошлости, а који није у вези са политичким дешавањима и ратовањима тј. политичком и војном историјом. То је пре свега живот човека у мирнодопском окружењу, што обухвата и његове навике, свакодневне обавезе и обичаје. Описан је начин живота најпре највиших друштвених слојева (владара, властеле), који је нама углавном познатији од живота обичних људи и обичаја који су у раном средњем веку и раније основа на којој су регулисани међуљудски односи, а преношени су усменим путем са колена на колено. Рад ће пратити средњевековну друштвену пирамиду и ићи ће од владара ка кметовима, па је потребно укратко се подсетити и структуре средњевековног друштва, указивањем на следећу слику:

Прича о животу владајуће класе почиње сликама из животу владара. Саставни део владарског живота биле су церемоније (слике Паје Јовановића: „Круницање цара Душана“ и „Свадба цара Душана“). Владар је са својом породицом живео на двору који је, поред просторија за становање, имао више службених просторија за обављање државних послова. Владара су окруживали дворани (угледна властела и црквени великодостојници). Властела је настојала да у свему опонаша врховног господара. Током средњег века изграђен је идеалан лик витеза као храброг и племенитог ратника. Слободно време владар и властела проводили су у лову, на витешким турнирима, у школама или путујући.

Средњевековни град био је пренасељен, иако је у просеку имао мање од пет хиљада становника. Највећи део времена грађани су проводили у кућама, где су им биле радње. Радње и гостионице рано су се затварале (поређење са радним временом данас). Ноћу се на улице излазило да бакљама и фењерима. У граду није било канала за одвођење прљавштине и отицање воде, па је због нечистоће град био погодан за ширење болести. Од XIII века постепено се мењао живот у градовима, па су и они попримали другачији изглед. Велики напредак за чистоћу града настао је у ХV веку, када је уз помоћ јарка почео да се одводи течни муљ. Кућа и стан су основна језгра приватног живота. Приватни живот уже или шире породице постао је богатији проширењем круга пријатеља, затим солидарним и присним односима са суседима. Жена је током средњег века била у изразито подређеном положају, док је отац породице био неприкосновени господар у кући. Такав однос у породици наслеђен је из обичајног права.

Паја Јовановић, Женидба цара Душана

Паја Јовановић, Женидба цара Душана

Литература:
Р. Михаљчић, Историја за VI разред основне школе
Р. Михаљчић, Историјска читанка
Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса
С.Ћирковић и Р.Михаљчић, Лексикон српског средњег века

Приредила: Дејана Деветак 6-1

Прочитај радове на исту тему:

Свакодневни живот у средњем веку

Свакодневни живот у средњем веку – медицина, мода…

Свакодневни живот у средњем веку – владар, двор и дворски живот