Ознаке

,

Српска уметност  је термин под којим се подразумевају уметничка достигнућа која су постигли  Срби  на  Балканском  полуострву. Њена историја започиње  досељавањем Словена, односно Срба на простор Балканског полуострва (7. век). У то време се Балканско полуострво налазило под политичким и културним утицајем Источног римског царства, односно Византије. Први споменици српске средњовековне културе су архитектонски споменици са почетка 9. века, из периода покрштавања Словена. Од тада па до данас, српску уметност су обликовале политичка, економска и културна збивања у Европи. Она су захватала Европу и њену уметност, а у њој се могу приметити утицаји источне и западне уметности. Историјске епохе у српској уметности се углавном поклапају са основним  раздобљима у историји Срба.                                              

Архитектура у средњем веку

Архитектура у средњем веку код Срба доживљава велики успон. Српски архитектонски споменици сакралне, тј. црквене архитектуре који су се развили у 12.,13. и 14. веку имају велики значај и светску репутацију. У средњем веку, у Србији три уметности су биле нарочито развијене:

1.живопис-сликарство

2.архитектура

3.књижевност

Према стилским одликама,све црквене грађевине се могу поделити на две основне групе.То су:

1.цркве са централном основом

2.цркве са подужном основом

У првој групи се примећују ротонде,тј. округле цркве. У другој групи се налазе једнобродни и тробродни храмови, као и грађевине са основама у облику издуженог,слободног крста. У средњовековној црквеној архитектури разликујемо три основна архитектонска стила:

1. Рашки- од Стефана Немање (крај 12. века) до краља Милутина (крај 13. века)

2. Српско-византијски или класични стил- од краља Милутина до краја 14. века

3. Моравски стил- почиње од краја 14. века и траје до пораза српске деспотовине (1389-1459).                 

Приредила: Ана Пантовић VI3

 

Погледај чланке на исту тему:

Уметност и наука средњег века

Средњовековна уметност