Ознаке

 

Очекивања једног српског војника

Српски војник је, попут грчког, чврсто веровао да ће у Македонији наћи сународнике, људе који говоре његов језик и који ће га поздрављати са ,,живео“. Али нашао је људе који су говорипи другачијим језиком, који су узвикивали ,,ура“! Или је погрешно схватао ипи ништа није схватао. Теорија о постојању српске Македоније и грчке Македоније коју је научио у младости бипа је погрешна. Али његово патриотско уверење да Македонија мора постати грчка ипи српска, ако већ није, остало је нетакнуто. Несумњиво да је Македонија за њега била онаква каква је била у време Душана Силног или у време византијских царева. Бугарски агитатори и активисти су становништву усађивали идеју да су Бугари. Али агитаторе треба протерати из земље и она ће постати оно што је увек била, српска или грчка.

Турска деца поздрављају српске војнике

Ко су били ти агитатори који су приморали народ да заборави српски и грчки језик? Прво, то су били свештеници, затим учитељи и, најзад, револуционарни елементи који су под старим режимом основали једну „организацију“, затим предводници банди и њихови чланови, сељаци који су их снабдевали храном и новцем – једном речју целокупно мушко становништво у зависности од тога колико је било образовано и информисано.

Carnegie, str. 51, 52

  • Како су војници били обучавани? Објасни зашто су били обучавани на тај начин.
  • На који начин је овај текст повезан са статистикама приказаним у горњим табелама?

Извор: Историјска читанка 3, Балкански ратови