Ознаке

Завршни испит за ученике основних школа

kombinovani testЗавршне и матурске испите полагаће ученици завршних разреда основне, односно средње школе. Овим испитима се проверавају и вреднују знања, вештине и компетенције које су ученици стекли током школовања и утврђује да ли су спремни за следећи ниво образовања или запошљавање у струци за коју су се школовали. Завршни испити ће бити стандардизовани и спроведени под једнаким условима за све ученике и омогућиће упис у средње школе и на факултете без полагања пријемних испита.

Увођење завршних испита обезбедиће упоредивост школских постигнућа. Резултати завршних испита користиће се за побољшање квалитета наставе на нивоу појединачних школа, општина, градова и земље у целини. Коначни модел завршног испита примењиваће се од школске 2013/14. године. Њега ће први полагати садашњи ученици седмог разреда (у школској 2012/2013. години). Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:

  • Испит ће се састојати из три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке који ће укључиватиисторију, географију, билогију, физику и хемију. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
  • Тестови за завршни испит састојаће се само од непознатих задатака.

Пре него што започнем са анализом указао бих на извесне проблеме са којима смо суочени приликом реализације и спровођења композитних тестова, као и са припремом ученика за полагање мале матуре која нас очекује већ наредне године. Резултате композитног теста треба прихватити са извесном резервом, због извесних недостатака које бих навео:

1)    На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања прошле године објављено је да ће „Списак образовних стандарда односно знања и компетенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављен до почетка школске 2012/2013. године, дакле када ова генерација започне седми разред.“ То није учињено на почетку школске године, тако да наставници нису били у могућности да врше припрему ученика у складу са одабраним образовним стандардима који ће се испитивати. Ако грешим молим Вас да ме исправите, мада се трудим колико је могуће да будем добро информисан.

2)    Резултате теста и анализу истих треба прихватити са резервом, јер су школе имале могућност да у периоду од 13. до 17. маја обаве тестирања ученика. Национална тестирања морају се обавити у свим школама на територији Републике Србије, истог дана и у исто време, у противном резултати тестирања неће бити валидни. Ученици су у могућности да сазнају одговоре на питања преко својих вршњака који су радили тест раније. Постоји могућност и да тестови заврше на интернету у време тестирања.

3)    Наставници су у прилици да тестове погледају раније, путем диска који се дистрибуира школама. Многи од њих нису у стању да одоле искушењу да поделе питања са ученицима или да им бар сугеришу тачне одговоре, што утиче на реалну слику резултата теста. Да би тестирање било реално тестови се морају делити школама дан раније пре тестирања, како би имали довољно времена да их копирају, а наставници да не падну у искушење да о њима дискутују са ученицима.

Анализа питања теста из историје

Као и прошле године, осврнуо бих се на питања из композитног теста везана за историју и дао кратак приказ анализе задатака, као и реакције ученика у току реализације и након разговора са њима. Лично сматрам, да је прошлогодишњи тест, уз извесне мањкавости које би се могле исправити, био далеко квалитетнији у односу на овогодишњи. Питања су била тако конципирана да побуђују интелектуалну радозналост ученика, креативност, начин историјског мишљења… Овогодишњи тест је понудио два класична питања, погађање цитата и анализу једног графикона, а проверавало се градиво из шестог (само једно питање) и седмог (чак три). По мом мишљену корисније би било проверити градиво из петог и шестог разреда, како би дошли до показатеља шта су ученици седмог разреда усвојили у протекле две године.

Прво питање

1

Кнез Лазар је владао Моравском Србијом у периоду од 1371-1389, а не крајем XIV века како гласи у поставци задатка. Али не бих баш да будем „пицајзла“, мада овако непрецизна формулација може да збуни ученике. Међутим, ученици се нису дали збунити и у огромној већини су тачно решили овај задатак, који није изискивао велики интелектуални напор од њих. Довољно је било да повежу Крушевац као престоницу државе кнеза Лазара, да би тачно одговорили на питање.

Друго питање

2

Дошли смо и до графикона… Овде се испитивао стандард ИС 1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне информације дате у форми графикона. Зашто нам је потребан тај стандард? Да ли је тај стандард важнији од других где би могао да анлизира историјски извор, слику, историјску карту, да упоређује, процењује и закључује. Питање ми више личи на својеврсну „офтамолошку вежбу“, јер ученици са слабијим видом нису успели да реше овај задатак. Било је потребно заиста „напрегнути“ очи да би се закључило на основу оних малих квадратића која је текстура одговарајућа.

Треће питање

3

Питање је јасно и прецизно постављено, а избор понуђених одговора добар. У питању је градиво из седмог разреда, из првог полугодишта које је још свеже у памћењу ученика. Велика већина њих је тачно одговорила.

Четврто питање

4

Као и у претходном задатку у питању је градиво из седмог разреда, из другог полугодишта, најсвежије у памћењу ученика. Одломак Бизмарковог цитата „… Једини исправан политички курс који могу спроводити велике државе заснива се на егоизму, а не на романтизму.“, по мом мишљењу је излишан и само збуњује ученике. Ученици седмог разреда не знају шта значи „егоизам“. Занимљиво би било како би се ученици снашли са овим питањем на крају осмог разреда. Мислим да је ово питање на које су ученици дали највећи проценат тачних одговора.

Преузми:  Композитни тест 2013.     Кључ за тест 2013.

Погледај прошлогодишњи тест: Кратак осврт на пробни тест за шестаке са комбинованим питањима из биологије, историје, географије и физике

Погледај још: Коментар теста физике за седмаке

Advertisements