Ознаке

nastavnicka profesija za 21. vekПубликација „Наставничка професија за 21. век“ припремљена је у оквиру пројекта „Унапређење наставничке професије за инклузивно, квалитетно и релевантно образовање (ATEPIE – Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)“, који је 2011–2013. спровео Центар за образовне политике (ЦОП) у сарадњи са Програмом подршке образовању Фондација за отворено друштво – Education Support Program of Open Society Foundations (ESP/OSF). Овај пројекат надограђује се на рад OSF и ESP у земљама Југоисточне Европе, чији је циљ да професионално ојачају улогу наставника/ца у земљама Западног Балкана у примени инклузивне и квалитетне наставе. Пројекат ATEPIE заједничким напорима реализовали су стручњаци за образовање из Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Србије, уз подршку међународних стручњака из дате области и пројектног тима ЦОП-а.

У првом поглављу објашњен је значај професионалног развоја наставника/ца и постављена су очекивања пред којима се та професија налази. Наведени су неки примери из међународног искуства у развијању стандарда. Улога наставника/ца приказана је у регионалном контексту, уз кратак преглед начина на које се стандарди развијају у земљама учесницама у овом пројекту. У основи ове публикације је Оквир наставничких компетенција (ОНК) приказан у другом поглављу. Овај оквир је развијен током регионалне сарадње и размене знања и искустава, а у обзир су узимани постојећи и новостечени, на истраживањима засновани, докази о наставничкој професији, као и најновије промене везане за наставнички позив, које се дешавају у другим земљама и у земљама Европске уније. Наставници/е из земаља учесница у овом пројекту имали су централно место у развијању његовог садржаја. Треће поглавље је усредсређено на одзив који је Оквир наставничких компетенција имао у земљама учесницама, док су перспективе тих земаља и могућности примене модела у њима изложене у четвртом поглављу.

Ова публикација понуђена је као оквирни регионални документ који би требало да допринесе јачању и употпуњавању националних докумената првенствено за наставнике/це основног и средњег образовања али и за све наставнике и професоре укључене у образовање одраслих као и образовање наставника. Циљ ове публикације јесте да помогне у премошћивању јаза који постоји између политике и праксе образовања наставника/ца. Она се може користити као смерница за израду националних оквира наставничких квалификација (НОНК), који укључују знање, квалитет, вредности, уважавање људских права и социјалне правде, што све наставници/е треба да имају ако се од њих очекује да то пренесу својим ученицима/ама и тако их припреме за живот у 21. веку.

Преузми публикацију: Наставничка професија за XXI век

 

Аутори: Зоран Велковски и Власта Визек Видовић (Ур.), Грахам Доналдсон, Милица Граховац, Сузана Киранџиска, Милица Јелић, Саша Милић, Гордана Миљевић, Радмила Рангелов Јусовић, Зорица Трикић, Зоран Велковски, Власта Визек Видовић, Јелена Врањешевић

Издавач: Центар за образовне политике

Извор: Центар за образовне политике

Advertisements