Ознаке

Задовољство ми је да представим свој рад “Слике рата”, који је освојио другу награду на конкурсу Дигитални час 2012/13. у категорији друштвених наука и спорта.

kolazНаставна јединица Победа антифашистичке коалиције обрађује се у осмом разреду основне школе, у оквиру наставне теме Други светски рат. Предвидео сам три школска часа за реализацију ове наставне јединице, која се изводе у дигиталној учионици. Основна идеја је да ученици путем анализе ратних фотографија, стекну нова знања и развијају нове вештине кроз примену ИКТ-а у настави. Први час је посвећен обради наставне јединице Победа антифашистичке коалиције. Ученици приступају путем својих рачунара наставниковој Prezi презентацији, која је урађена као временска лента Другог светског рата. Циљ часа је да се ученици оспособе да користе временску ленту, како би повезали различите историјске садржаје, путем слика и фотографија, са одговарајућом временском одредницом, као и да се упознају са Prezi алатима. Други час је посвећен утврђивању градива, кроз анализу фотографија и истраживачки рад путем сервиса за дељење фотографија Pinterest. Ученици имају задатак да прикупљају фотографије са интернета из Другог светског рата, анализирају најважније догађаје, процесе, личности, занимљиве догађаје и сл. Циљ ове радионице је развијање критичког мишљења и истраживачког духа код ученика, али и утврђивање наученог из претходних лекција. 22Ученици треба да овладају коришћењем Pinterst-а, сервисом за размену фотографија и науче да га користе у свакодневном раду тако што ће правити своје колекције фотографија. На трећем часу ученици путем радионица израђују презентације у PowerPoint-у, од фотографија које су одабрали на претходном часу. Током ових часова и радионица ученици ће овладати вештинама коришћења различитих веб сервиса, друштвених мрежа и програма, развијати тимски стваралачки дух, али и утврдити и повезати знање о Другом светском рату, кроз учење путем „слика рата“.

 

Преузми рад: Слике рата

Погледај Зборник радова конкурса „Дигитални час 2012/2013“

Победници наградног конкурса “Дигитални час 2012/2013