Ознаке

, ,

„Tagged“ – Приручник за заштиту деце и младих од сајбер насиља и примену у редовном наставном програму основних и средњих школа.

taggedИз уводне речи Инцест Траума Центра – Београд:

Пред Вама је Приручник „Tagged“ намењен деци, адолесценткињама и адолесцентима, родитељима и свим одраслим особама које брину о детету и које су посвећене да заслуже поверење детета, те запосленима у образовању. Кад је реч о деци старијој од 11 година, користи се заједно са филмским едукативним пакетом „Tagged“.

Тиче се безбедности деце и младих од сајбер насиља. Сајбер насиље увек носи ризик да се догоди сексуално насиље.

Због тога, најважније је да се о овој теми учи од вртића до факултета. У Приручнику ћете приметити коришћење родно сензитивног језика. Подсећамо да су девојчице више под ризиком од сексуалног насиља, јер је фактор ризика за одвијање ма ког вида насиља – пол.

Приручник Вам најпре представља модел „Мисли“ / „Think“, затим ћете упознати Алисон на магловитој ивици виртуелног и стварног света, научићете детаљно терминологију која се тиче Ваше егзистенције у сајбер простору, као и сазнати шта је то нетикеција и вежбати низ активности којима се деца и млади и родитељи и друге одрасле особе које брину о деци опремају за препознавање и супротстављање злоупотреби на интернету. Пред собом имате садржај који је најкорисније детаљно истраживати, проучавати, размењивати и примењивати заједно са ђацима и њиховим најблискијим одраслим особама.

Целокупан садржај нас учи о прикладном онлине садржају, одговорном понашању на интернету и позитивној онлине комуникацији, а нарочито о осећањима која се јављају када једна или више особа повређују другу. Посебна пажња је дата улози посматрач(иц)а у насилној ситуацији и њиховој одговорности. Једноставно, све и сви смо одговорне и одговорни да се насиље спречи или заустави. Кад преузмемо одговорност, то нас чини сигурнијима да се ситуација насиља неће поновити.

Препознаћете да се свака активност реализује брижљиво водећи рачуна о претходним знањима и искуствима ђака на интернету. Истовремено, више активности је препоручено за примену у раду са децом са сметњама у развоју. Очекује Вас низ корисних информација, међу којима су и поуздани извори помоћи. Знање и практичне вештине су Ваше алатке да се сексуално насиље спречи или заустави.

Сталним јавним говором против сексуалног насиља ћете учинити школу и породицу безбедним местом и Зоном без насиља. Ђаци ће управо Вас препознати да сте кул, а тај се појам у приручнику итекако чује. Континуирани јавни говор је стварна превенција и ствара атмосферу у којој се тачно зна шта се сме а шта не сме. Ћутање брише ову јасну границу. Зато немојте ћутати, а говорити само кад се нешто догоди. На оштру границу која показује шта је дозвољено а шта је недозвољено (противзаконито и регулисано као кривично дело) коју сте установили континуираним јавним говором, важно је ‘да се насилник посече’ и не помисли да изврши насиље. Уколико то ипак учини, зна да је део Вашег јавног говора било упозорење о поступку пријављивања и да сте Ви одмах на путу да пријавите нпр. кривично дело сексуалног насиља настало у оквиру сајбер насиља.

Путујући кроз „Tagged“, суочићете се са озбиљношћу с којом Влада Аустралије прилази спречавању и сузбијању сајбер насиља. И у Србији, постоје прописани начини супротстављања насиљу над децом. Стога, најважније је – у складу са Посебним протоколом Министарства просвете Републике Србије за заштиту деце од злостављања и занемаривања и пратећим Приручником за примену Посебног протокола (2009. год.) – уградити садржај Приручника „Tagged“ у своју редовну праксу у раду са школарцима и одраслим особама од њиховог поверења.

11 предмета је прописано овим националним документима као природно место где се учи о теми насиља над децом. То су: Српски (матерњи) језик, Свет око нас, Физичко васпитање и школски спорт, Грађанско васпитање, Верска настава, Географија, Историја, Биологија, Филозофија и социологија, Устав и државно уређење, Психологија (стр. 21-22 Приручника за примену Посебног протокола).

Изласком Приручника „Tagged“ на светло дана сваки наставник/ца добија у руке инструмент за рад. Примена значи да сте преузели одговорност.

Издаје: Инцест Траума Центар – Београд

Приредиле: Др Љиљана Богавац и Душица Попадић

Превела са енглеског: Станислава Лазаревић

Преузми публикацију: „Tagged“

Погледај филм: „Tagged“

Advertisements