Ознаке

logo

Почео са радом портал за учење  Дигитална библиотека – Велики рат.

 

Дигитална библиотека Велики рат настала је као део пројекта Еуропеана колекције 1914-1918, који има за циљ да из фондова 9 националних библиотека дигитализује и учини јавно доступним преко 400.000 публикација насталих током Првог светског рата. Дигиталне колекције настале кроз овај пројекат сачињене су од књига, новина, ратних дневника, музикалија, дечије литературе, фотографија, постера, пропагандних материјала, уметничких дела и свега осталог што се може наћи у једној националној библиотеци.

Велики рат је дигитална библиотека настала као резултат учешћа Народне библиотеке Србије у горепоменутом пројекту. Прављена је са визијом да на једном месту прикупи све публикације везане за српски народ, а које су настале током Првог светског рата.

Veliki rat

Историјски извори доступни преко ове дигиталне библиотеке намењени су онима који историју уче, као ђаци или студенти, који је предају у школама и онима којима је проучавање и истраживање овог раздобља хоби.

Корисници портала биће у прилици да се упознају са великим бројем тема по којима су сачувани извори разврстани. Неке од тема су: слике са фронта, пропаганда, војна структура, уметност у рату и друге. Оваква тематска подела омогућава корисницима сагледавање различитих друштвених, културних, политичких, идеолошких прилика које су владале у Европи тога доба обзиром да извори долазе из различитих земаља. Тематски приступ, са друге стране, омогућава и истраживање појединачне теме, у зависности од интересовања.

za nastavnike

Портал намењен наставницима подељен је у три целине: Савети, Препоручена грађа по темама и Припреме за часове.

Савети представљају помоћ наставницима приликом коришћења дела за учење дигиталне библиотеке Велики рат. У овом делу могу се пронаћи одобрени прописи који се тичу стандарда и кључних појмова за основно образовање, а везани су за Први светски рат, предлози анализе извора и друге корисне информације.

Препоручена грађа по темама има циљ да наставницима и ученицима олакша рад на порталу Велики рат. Одабиром теме корисницима се пружа могућност да прегледају изворе који су везани за одређени догађај или тематску целину.

Припреме за час представљају примере методичких припрема наставних јединица за основне и средње школе. Доступне припреме представљају један од начина како се дигитализована грађа може применити у настави.

Погледај више: Велики рат