Ознаке

Преглед градива за основне школе:

Преузми преглед градива за такмичење из историје за основне школе

Преглед градива за средње школе:

Преузми преглед градива за такмичење из историје за средње школе

takmicenje

 

Обавештење за такмичење основних школа

Тестови  за такмичење  ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника;

2.     Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;

3.     Стандарда за крај обавезног образовања.

Образовни стандарди-стандарди постигнућа за крај обавезног образовања у Републици Србији су дефинисани за 10 наставних предмета на основном, средњем и напредном нивоу. Стандарде је усвојио Национални просветни савет и објављени су у званичном гласилу „Службени гласник РС- Просветни гласник“ број 5/2010. Планирање и извођење наставе у складу са стандардима је законска обавеза.

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“

 

Погледај још:

Тестови за вежбање са прошлогодишњих такмичења из историје

Календар такмичења из историје за основне и средње школе за школску 2014/15. годину

Историјски извори за такмичење

Advertisements