Ознаке

,

Друштвене мреже су најпопуларнији начин комуникације путем интернета. Све више људи претражује информације или комуницира са окружењем путем друштвених мрежа, било приватно или пословно. Интернет је постао део свакодневнице савременог човека.

01

Интернет је са собом донео утопистичку идеју потпуне демократије где свако има слободан и неограничен приступ информацијама. Појединаци, удружења, политичке или маркетиншке организације могу путем овог медија да презентују информације које желе. Млади су изложени најразличитијим садржајима, информацијама и сликама, које могу бити подстицајне за њихов интелектуални развој. Интернет представља праву ризницу знања, олакшава приступ огромној количини информација и едукативног садржаја. Међутим, на мрежи су у великој мери заступљени  банални, злонамерни или криминогени садржаји, опасни по психо-физички развој младог човека. Како их научити да препознају праве вредности, а да се заштите од замки које интернет са собом носи?

Примена ИКТ-а у настави

02У савременом концепту образовања ИКТ треба да заузму значајно место. Кључно питање које се намеће у 21. веку је како пренети знање ученицима, привући њихову пажњу и одржати занимљив час. С обзиром да живимо у веку савремениих технологија и јаких мас медија, наши ученици су “дигитални урођеници”, јер су од малих ногу изложени новим технологијама. Њихова чула су “избомбардована” разноврсним утицајима са више страна путем телевизије (цртани филмови, спорт, серије, музика, забавне емисије), интернета (игрице, друштвене мреже, yоутубе…) и других медија. Наставницима је тешко да придобију њихову пажну јер деца у данашње време имају времена за све друге “споредне ствари”, осим за учење. Савремено схватање учења преноси тежиште знања, са јединог његовог извора (уџбеника или наставника као интерпретатора уџбеника) на друштвене мреже тј. Интернет. Знање је дистрибуирано на мрежи, чини га систем веза које настају интеракцијом између чланова заједнице учења. 03Застарела концепција учења подразумева “бубање” градива напамет и његову интерпретацију (пред наставником или на тесту знања). У модерном друштву акценат учења треба да буде усмерен на разумевању градива и садржаја, односно његовој примени у пракси. ИКТ у настави треба да заузму значајно место у наставном процесу. Трансфер знања не би смео да буде базиран само на “бубању”, већ и на једној сложеној конструкцији односа у којој је наставник ментор, а ученици кроз тимски рад стварају своја образовна окружења за индивидуализовано учење. Учење путем интернета и друштвених мрежа засновано је на индивидуализацији, партиципацији и демократизацији образовног процеса.  Знање у савременом друштву представља социјалну конструкцију у којој ученици креирају мапе знања, тако што трагају за информацијама, делећи искуства и тимским радом развијају вештине и долазе до сазнања.

04

Блог “Учионица историје” (https://ucionicaistorije.wordpress.com/)

Интернет је изазвао револуцију у учењу. Омогућава коришћење различитих медија за олакшавање учења – слике, аудио-видео материјали, ПоwерПоинт презентације, дискусиони форуми, друштвене мреже. Употреба дигиталних медија доприноси занимљивијој интерпретацији градива и мотивише ученике у трагању за знањем. Наставник би требало да користи ИКТ у настави, иначе ће ученици бити ускраћени за драгоцено искуство. Употреба дигиталних материјала у настави подиже наставу на виши ниво, развија критичко мишљење, креативност и истраживачки дух код ученика. У значајној мери подстиче сарадњу између ученика и наставника. Друштвене мреже, фејсбук и образовни блогови, олакшавају ученицима укључивање у заједнице учења (мреже наставника, ученика и представника научне заједнице). Улога наставника у информатичкој ери се променила. Он више није само наратор, већ и ментор и сарадник ученицима, помаже им да изграде сопствене мапе знања и овладају вештинама учења.

05

Блог Учионица историје настао је пре неколио година. Кључни мотив који ме је мотивисао за уређивање блога био је недостатак квалитетних интернет сајтова на српском језику који се баве наставом историје и критичким приступом у проучавању прошлости. Савремена настава историје не може се замислити без дигиталних наставних материјала који на критички, а уједно и на занимљив начин презентују младима историјске садржаје.

Трудим се да у великој мери користим ИКТ у настави, како бих допунио и обогатио предавања презентацијама, видео клиповима, инсертима из документарних филмова и сл. Циљ ми је да часове учиним занимљивим, као и да мотивишем ученике да користе информационе технологије у сврхе својих истраживања и проучавања прошлости. Ученике упућујем на различите интернет сајтове, нарочито виртуелне приказе музеја и историјских локалитета које нисмо у могућности да посетимо, осим виртуелно путем интернета. Учионица историје је портал где постављам додатне наставне материјале, историјске изворе и занимљиве чланке, као допуне редовној настави. Поред блога Учионица историје, покренуо сам и посебну фејсбук страницу и фејсбук групу у којој је омогућена већа интеракција са члановима у смислу размена идеја, дискусије, умрежавања…

06У сарадњи са ученицима уређујем посебну категорију на блогу, а то су радови ученика. Они пишу истраживачке радове и праве презентације. Интернет ученицима пружа велике могућности за самостално учење и истраживање. Тренутно је актуелна тема – Велики рат, а циљ је обележавање стогодишњице Првог светског рата (Великог рата). Најуспелије радове објављујем на блогу. Посебно задовољство ми чини што су радови ученика изузетно читани и посећени, не само од стране ученика, већ и осталих посетилаца који остављају само речи хвале у коментарима на блогу и на фејсбук страници.

Проблеми и препреке (критички приступ интернету)

Током менторског рада са ученицима један од највећих проблема који се наметнуо је критичка анализа извора знања на интернету. Ученици основних школа (али и средњих) нису у стању да врше критичку анализу извора знања и доступних материјала. Материјал пласиран на интернету у великој мери је постављен са свесном намером ширења неистине и пропаганде у корист неке политичке групе или идеологије (нарочито за теме из савремене историје). Препустити ученике да самостално истражују интернет, значило би препустити их непрегледном 08материјалу и бројним сајтова који имају потребу да искривљују историјску истину и злоупотребљавају историјске чињенице. Постоји велики број националистичких и паранаучних сајтова, као и таблоида на вебу који манипулишу историсјким текстовима. Такви портали свесно преносе дневно-политички фолклор, неистине, баналне приче, а истовремено подстичу мржњу, национализам, нетолеранцију, хомофобију, антисемитизам и друге негативне друштвене појаве. Такви медији бележе милионске посете и наставнички блогови нису у стању да им парирају у медијском простору.

Нажалост, млади су данас заражени национализмом. Ко је одговоран за национализам међу младима, за нетрпељивост према суседима, за расне предрасуде, за одбојност према онима који имају другачију сексуалну оријентацију? Медији и веб простор коме су потпуно изложени подстичу такво понашење које произилази из опште кризе друштва и краха система вредности. Да ли образовни систем сноси део одговорности?

????????????????????????????????Наставник је једини бедем између ученика и електронских материјала са интернета који се баве таквим злоупотребама. Наставник историје дужан је да препозна и заштити децу од оних садржаја на интернету који злоупотребљавају историју и искривљују историјску истину. Кључна улога наставника, односно историчара је у критичкој анализи извора знања које проналази на интернету. Задатак наставника је да упути ученике на праве изворе знања, тј. на оне веб сајтове за које је сигуран да ће им пружити веродостојне податке утемељене на најновијим научним истраживањима. Како би заштитили децу од разних злоупотреба и политичких манипулација, наставник треба да упути своје ученике на она веб места за које сматра да су релевантни извори знања, да им пружи линкове према провереним сајтовима за одређене теме или да на своме блогу или школском сајту постави линкове које ученици слободно могу да користе у сврхе својих истраживања.

 

Advertisements