Ознаке

,

Задовољство ми је да представим свој рад “Свет између демократије и тоталитаризма”, који је освојио прву награду на конкурсу Дигитални час 2015/16. у категорији друштвених наука и спорта.

03Наставна јединица Свет између демократије и тоталитаризма обрађује се у осмом разреду основне школе. Према наставном плану и програму садржај ове наставне јединице односи се на упознавању ученика са најзначајнијим идеологијама и покретима у Европи и свету у периоду између Првог и Другог светског рата (демократија, фашизам, нацизам и комунизам). Циљ овог рада јесте покушај да се код ученика развије мотивација за учење, одржи пажња на часу, часови учине занимљивим, обезбеди трајан трансфер знања – уз примену ИКТ-а.

12Предвиђена су три школска часа за реализацију ове наставне јединице. Један час за обраду градива, а два за утврђивање. Први час је посвећен обради наставне јединице Свет између демократије и тоталитаризма. Ученици путем Prezi и Power Point презентације, али и истраживања путем Youtube канала British Pathé, долазе до нових сазнања о идеологијама XX века. Други и трећи час посвећени су утврђивању градива путем радионице Идеологије ауторитарног национализма (фашизам и нацизам).

16Ученици раде у групама креирајући наставне материјале у алатима Windows Movie Maker (обрада видео записа) и When In Time (креирање временских ленти). На првом часу путем истраживачког рада на изворима знања на интернету прикупљју материјале и осмишљавају садржај својих радова. На другом часу развијају вештине креирања наставних материјала путем веб алата. Своје радове презентују својим друговима, а на крају путем Google упитника врше евалуацију часова, процењују свој рад и гласају за најбоље радове.

Преузми рад: Свет између демократије и тоталитаризма

Погледај:  Зборник радова конкурса „Дигитални час 2015/2016“

Погледај још и награђене радове из претходних година:

  1. Сећање на Холокауст (прва награда – Дигитални час 2 2011/2012)

  2. Слике рата (друга награда – Дигитални час 2012/2013)