Ознаке

,

Задовољство ми је да представим свој рад Хладни рат: суочавање „суперсила“, који је освојио трећу награду на конкурсу „Дигитални час“ 2016/17. у категорији друштвених наука и спорта.

02Тема Хладни рат обрађује се у оквиру наставне јединице Послератни свет и његове супротности у осмом разреду основне школе. Према наставном плану и програму садржај ове наставне јединице односи се на упознавању ученика са догађајима, појавама и личностима које су обележиле међународне односе у периоду Хладног рата у Европи и свету. Циљ овог рада јесте покушај да се код ученика развије мотивација за учење, осваремене наставни садржаји и превазиђе традиционалан модел наставе. Иновације се односе на примену ИКТ-а у настави, увођењем савремене образовне технологије.

12Часови се изводе у дигиталном кабинету, на рачунарима. Предвиђена су четири школска часа за реализацију наставне јединице. Један час је посвећен обради градива, два су предвиђена за утврђивање, а завршни час је намењен систематизацији наставне јединице кроз презентације ученика. На првом часу обрађује се тема Хладни рат: суочавање „суперсила“, путем Google презентације. На крају часа ученици имају могућност да приступе презентације и дођу до додатних информација, решавају задатке и дају одговоре на питања. На другом и трећем часу ученици на радионици Различити погледи на Хладни рат припремају презентације на једну од задатих тема. Истражују изворе знања на интернету, проналазе информације, осмишљавају израду дигиталне ленте, који креирају уз помоћ алата HSTRY. На завршном часу презентују резултате истраживања и своје радове вршњацима.

Преузми рад: Хладни рат суочавање „суперсила“

Погледај:  Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2016/2017

Погледај још и награђене радове из претходних година:

  1. Сећање на Холокауст (прва награда – Дигитални час 2 2011/2012)

  2. Слике рата (друга награда – Дигитални час 2012/2013)

  3. Свет између демократије и тоталитаризма (прва награда – Дигитални час 2015/16)