img20180505_10432191Поштоване колегинице и колеге, велико ми је задовољство да вам представим нови уџбеник за пети разред основне школе из историје у издању издавачке куће Едука. Уџбеник је усклађен са новим наставним програмом за пети разред основне школе.

Аутор вођен драгоценим искуством  у образовно-васпитном раду, као и истраживачким радом у припреми уџбеника који ће квалитетом и мером одговарати потребама савремене наставе и ученика као активног учесника у наставном преоцесу, креирао је уџбеник који подстиче активно учење и отвара путеве функционалном знању. То доказује и успешна вишегодишња употреба претходне верзије овог уџбеника у настави, и поверење које су му указивали наставници и ученици.

Иако се савремени наставници у свом раду служе различитим наставним средствима, стратегијама и методичким сценаријима, уџбеник је и даље свакодневно присутан у наставном процесу и самим тим представља његову значајну карику. Свестан његове важности, као и сазнања да се курикулумски приступ темељи на развоју ученичких компетенција, што је у складу са савременим образовним захтевима, аутор је у припреми и изради овог уџбеника држао принципа да репродукција знања треба да буде замењена различитим нивоима образовних постигнућа, што се рефлектује на развој компетенција.  Садржаји и задаци у уџбенику креирани су у складу са научним сазнањем да се когнитивно подручје знања и разумевања састоји од различитих образовних нивоа (разумевање, примена, анализа, синтеза и вредновање), као и да сваки следећи ниво зависи од способности ученика да примени нивое који им претходе. У том смислу ИСТОРИЈА – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе задовољава све стандарде висококвалитетног и модерног уџбеника.

Прелистај уџбеник на Едукином сајту

Решење о одобравању уџбеника Министарства просвете