Ознаке

Untitled01Поштоване колегинице и колеге, велико ми је задовољство да вам представим нови уџбенички комплет за шести разред основне школе из историје у издању издавачке куће Едука. Уџбеник је усклађен са новим наставним програмом за шести разред основне школе. 

 

Уџбеник Историја за 6. разред основне школе аутора Александра Тодосијевића:

  • Састоји се од четири јасно издвојене целине, које су усклађене са новим Планом наставе и учења за шести разред основне школе. Свака наставна тема графички је обрађена посебном нијансом боје, што ученицима олакшава лакше сналажење и омогућава бољу прегледност садржаја.
  • Главни текст уџбеника писан је јасним и разумљивим језиком.
  • Лекције поред основног текста садрже богат дидактички апарат, који је највећа предност овога уџбеника: кључне појмове, питања за обнављање претходно наученог градива, објашњења непознатих и новоуведених појмова, илустрације, уоквирене важне чињенице, слике из свакодневног живота, питања, истраживачке задатке, интересантне и адекватне одломке из историјских извора, књижевних дела;
  • Захваљући занимљивим историјским текстовима и одломцима из историјских извора, ученици могу лако стећи основна знања о историји средњег века.
  • Свака наставна јединица је богато илустрована. Табеларни и упоредни прегледи догађаја доприносе бољем разумевању садржаја и самосталнијем сналажењу ученика приликом коришћења уџбеника.
  • Карте у уџбенику визуелно објашњавају и приказују оно што је у основном тексту речено, развијајући код ученика разумевање о узајамној повезаности догађаја у прошлости са простором на коме су се одиграли.
  • Синтезе градива су представљене табеларно, што наставни садржај чини разумљивим, а могу да послуже као одличан увод за разговор, којима би се утврдило и систематизовало обрађено градиво.

Untitled

 

Радна свеска са историјском читанком за 6. разред садржајан је радни материјал који обиљем налога за вежбање и великим бројем референтних изворних историјских текстова доприноси бољем усвајању градива историје за овај разред.

 

 

 

Прегледај презентацију: