Ознаке

, , ,

Погледај повезане чланке:

  1. Вежба за завршни испит 2 – градиво из петог разреда (средњи и напредни ниво)

  2. Вежба за завршни испит 3 – градиво из шестог разреда (основни ниво)

  3. Вежба за завршни испит 4 – градиво из шестог разреда (средњи и напредни ниво)

  4. Вежба за завршни испит 5 – градиво из седмог разреда (основни ниво)

  5. Вежба за завршни испит 6 – градиво из седмог разреда (средњи и напредни ниво)

  6. Вежба за завршни испит 7 – градиво из осмог разреда (основни ниво)

  7. Вежба за завршни испит 8 – градиво из осмог разреда (средњи и напредни ниво)

Извори:

  • Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије, за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину, ЗВКОВ, Београд 2014.
  • Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије, за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/15. годину, ЗВКОВ, Београд 2015.
  • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања