Ознаке

Под средњим веком подразумевамо време од 476. до 1492. године. То је изузетно дуг временски период, где се свакодневни живот људи разликовао у односу на то којем су сталежу припадали.

Први сталеж чине црквена лица тј. црквени великодостојници високог реда, обично свештенство и монаси. Молитва и верска обука обичног народа биле су свакодневне активности свештенства и монаха. Дневне послове везане за становање, исхрану и друго обављало је обично свештенство нижег реда уз помоћ слугу из народа. Високо свештенство је имало много слуга и нису се бавили обичним свакодневним пословима.

Други сталеж чине владари и племство. Њихов живот је често описиван кроз писане форме и сликарске изразе. Нису се бавили обичним свакодневним пословима. Други су то обављали за њих. Породични живот је био подређен владарским обавезама. Бракови су били уговорени или су били средство за мирење завађених страна. Неретко су склапани бракови у сродству. Деца су сматрана „малим одраслим људима“. Дневне активности су се сводиле на обављање владарских дужности, забаву,  исхрану, организацију витешких турнира и надметања, васпитање и образовање деце и спровођење власти које је било искључиво њихово. Племство је живело на дворцима и утврђеним градовима који су изграђени од дрвета и камена. Мноштво слуга је радило за господу – кувало, прало, бринуло се о деци…

Просторије у кућама су биле одвојене за господу и слуге. Спаваће собе и личне одаје мушкараца и жена су биле одвојене. Деца су боравила у одајама мајке у првим годинама живота. Дневне активности су обављане у великој дворани која је служила и као трпезарија и место за забаву. Јело се са великих столова, из заједничких посуда, и пило се вино и медовина из пехара. Исхрана је била разноврсна, богата воћем и поврћем. Интересантно је да су жене јеле у посебним просторијама. Хигијенске навике су биле слабе. Није се претерано водило рачуна о хигијени одеће. Племићи су образовали своју децу и обично су им свакодневно свештеници држали часове. Мушка деца су учена витешким вештинама. Музичари, песници и други забављачи служили су господи с циљем да их забаве. Верски празници су се поштовали, лов и витешки турнири су били омиљени код племства.

Трећи сталеж чини обичан народ у селу и граду. Постоји јако мало података о свакодневном животу обичног народа. Нити се писало, нити су се радиле слике чија би тема била сиромашни слој. Нешто мало писаних података постоји о сељачким бунама. Породицу чине родитељи и деца који живе у заједничком домаћинству. Куће су мале, обично направљене од земље са једном просторијом са огњиштем у средини. Неретко су заједно живели и људи и животиње. Нису постојала организована села, него су куће биле разбацане. Жене су се бавиле децом, производњом и спремањем хране. Шиле су одећу и обућу. Мушкарци су радили тешке послове на земљи, ловили су, ратовали за господаре. Мали број сељака је био власник земље. Обично су обрађивали и производили за племство. Изузетно се тешко живело. Болести и неисхрањеност, чести ратови и лоше здравствене и хигијенске навике су учинили да су људи живели много краће него данас. Исхрана је била врло једнолична и обично су јели једном, уколико су имали и толико хране. Рађало се доста деце, али их је мали број доживео зреле године. Врло брзо су почињали да раде тешке послове заједно са одраслима. Образовање је било слабо, и углавном се сводило на усмена предања, веровања и легенде, које би се препричавале са колена на колено. Верске празнике су поштовали, али су их празновали скромно. Класне разлике су биле толико изражене да су чак постојала строга правила о одећи коју нижи слојеви могу да носе.

Ипак постојало је нешто што је било заједничко за све сталеже. Средњи век је познат по тешким и по живот фаталним болестима. Оне нису бирале кога ће и када да нападну. Куга, колера, лепра и друге у то време неизлечиве болести водиле су људе у изолацију и често смрт. Није без разлога средњи век често називан још и веком бактерија. Тек при крају ове временске епохе чине се помаци у схватању и начину лечења.

Средњи век још се назива и мрачним добом због контраста у односу на високо развијене цивилизације старог Рима пре њега и ренесансе после њега. Самим тим је свакодневни живот био тежак, без обзира о ком сталежу се ради.

Приредио: Богдан Милићевић VI-2

Прочитај радове на исту тему:

Свакодневни живот у средњем веку – медицина, мода…

Свакодневни живот у средњем веку – владар, двор и дворски живот

Свакодневни живот у средњем веку – друштво